Kết Nối Clip Tv Box Với Mạng Internet

KẾT NỐI QUA CỔNG LAN

Kết nối dây cáp LAN với Clip TV box. Khởi động box, chọn hình thức kết nối bằng mạng LAN.

Sau đó, Clip TV Box sẽ tự động nhận địa chỉ IP.

KẾT NỐI BẰNG WIFI

Bước 1: Khởi động box, chọn hình thức kết nối là Wifi

Bước 2: Chọn một Wifi để kết nối

Chú ý: Kết nối mạng LAN sẽ không có tác dụng khi bạn đang sử dụng wifi kết nối.

Ket Noi Clip Tv Box Voi Mang Internet

Bài viết liên quan