Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Clip Tv Box

Do không sử dụng nút nguồn vật lý nên giữ nút nguồn trên điều khiển 5 giây để tắt Clip Tv Box hoặc giữ 1 giây để về chế độ ngủ Standby

Huong Dan Su Dung Dieu Khien Clip Tv Box

Bài viết liên quan